Afval bestaat uit waardevolle grondstoffen.

Afval transformeren tot grondstoffen behoort tot de kern van dit verhaal. Door het sterk neer te zetten in geel en zwart, met een alarmerende tekst moet de aandacht getrokken worden.

In plaats van verbranden of recyclen kan men afval ook upcyclen. AREA zamelt afval in en streeft ernaar deze zo efficiënt mogelijk om te zetten tot bruikbare – en waardevolle – grondstoffen.

Nederland en de Circulaire Economie, 2015, explanimation.