Hoe vraagfinanciering werknemers scholing biedt.

Hanzehogeschool Groningen biedt (in elk geval voorlopig) de mogelijkheid aan om werknemers te helpen aan een Associate Degree. Hiermee kunnen zij vervolgens in 2 jaar hun HBO Bachelor halen.

Het Ministerie van OCW heeft aan DUO de opdracht gegeven om een proef te doen met de zogenaamde Vraagfinanciering. Waarbij het mogelijk wordt voor werkenden om, via hun werkgever, een opleiding te gaan doen.

Associate Degree Projectleider Techniek, 2017, basisanimatie.