Meer uit je opleiding halen.

De Hanzehogeschool Groningen heeft een Honours College. Hier kun je – naast je reguliere bacheloropleiding – meer uit jezelf en uit je opleiding halen.

Je hoeft niet per sé astronomische cijfers te hebben om er toegelaten te worden, maar wel een bepaalde drive, een bepaalde instelling.

Honours College geeft je de mogelijkheid om werkelijk datgene uit je opleiding te halen waar je naar verlangt.

Honours College, 2017, explanimation.