Waarom het basisinkomen onderzoek nodig heeft.

Het idee van een basisinkomen roept veel vragen op. Er zijn zowel voor- als tegenstanders. Maar om uit te zoeken of een basisinkomen werkelijk haalbaar is is onderzoek nodig.

Ons Basisinkomen voert dit experiment uit door geld te crowdfunden om werkelijk een basisinkomen te verstrekken aan iemand, voor één jaar. Daarna kunnen de resultaten gemeten worden.

Ons Basisinkomen, 2016, explanimation.