WerkKMS

Nieuw beleid voor iedereen binnen de organisatie.

RENN4 introduceert het kwaliteitsmanagement systeem in haar organisatie. Als onderwijsorganisatie is ISO-gecertificeerde kwaliteit in haar functioneren erg belangrijk, aangezien het hier om de toekomst van kinderen gaat.

Hiermee legt RENN4 een fundament onder de organisatie – dit idee is letterlijk genomen in de animatie. Hierin speelt het fundament een hoofdrol, in een isometrisch weergegeven wereld. De basis ligt onder alles; van klaslokaal tot budgettering.

KMS, 2014, explanimation.