Een multidisciplinair netwerk van 80 young professionals.

TalentWeb Groningen had behoefte aan een animatie die uitlegt wat zij precies doen, waar zij voor staan.

TalentWeb Groningen, 2017, explanimation.