De belangrijkste punten uit een jaarlijks rapport.

Zorg en welzijn wordt anders georganiseerd. Wat betekend dat voor de arbeidsmarkt? Venturaplus brengt elk jaar hier een rapport over uit, de Arbeidsmarktverkenning. Om kort samen te vatten wat de belangrijkste cijfers zijn uit het rapport is een animatie ideaal.

Arbeidsmarktverkenning 2015, 2015, explanimation.